Warunki korzystania z witryny

Witamy na naszej stronie internetowej. HUB Parking Technology jest jednostką biznesową Grupy FAAC. Jeśli nadal przeglądasz i korzystasz z tej strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać i być związanym następującymi warunkami użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują stosunki FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale z Tobą w odniesieniu do tej strony internetowej. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych zasad i warunków, prosimy nie korzystać z naszej strony internetowej.
Termin "FAAC S.p.A.", "my" lub "nas" odnosi się do właściciela strony internetowej, którego siedziba znajduje się przy via Calari 10, 40069 Zola Predosa - Bolonia - Włochy, wpisanego do rejestru spółek w Bolonii pod numerem IT03820731200. Termin "użytkownik" odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą stronę internetową.

Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

  • Treść stron niniejszej witryny internetowej służy wyłącznie do ogólnej informacji i użytku użytkownika. Może ona ulec zmianie bez uprzedzenia.
  • Ta witryna wykorzystuje pliki cookie do monitorowania preferencji przeglądania.
  • Ani my, ani osoby trzecie nie udzielamy żadnych gwarancji ani rękojmi co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności ani przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do jakiegokolwiek konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Użytkownik korzysta z informacji lub materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Użytkownik ponosi własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny spełniają jego konkretne wymagania.
  • Niniejsza witryna zawiera materiały, które są naszą własnością lub na które udzieliliśmy licencji. Materiały te obejmują, między innymi, projekt, układ, wygląd i grafikę. Ich powielanie jest zabronione, chyba że zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.
  • Wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszej witrynie, które nie są własnością operatora ani nie są objęte jego licencją, są oznaczone na witrynie.
  • Nieuprawnione korzystanie z niniejszej witryny może stanowić podstawę do roszczeń o odszkodowanie i/lub być przestępstwem.
  • Od czasu do czasu niniejsza witryna może zawierać łącza do innych witryn. Linki te zostały zamieszczone dla wygody użytkownika w celu uzyskania dalszych informacji. Nie oznaczają one, że popieramy daną witrynę (witryny). Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki.
  • Korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz wszelkie spory wynikające z korzystania z niej podlegają prawu włoskiemu.