Smart Parking dla Smart Cities

Inteligentne parkowanie (lub Smart Parking), jako część koncepcji Smart City i Smart Mobility, coraz bardziej przyciąga uwagę operatorów parkingów, właścicieli parkingów, użytkowników i administracji miejskiej.

Want to know more?

Nasz świat jest obecnie domem dla 8 miliardów ludzi, z których 55% koncentruje się w miastach i odpowiada za zużycie 75% zasobów dostępnych na naszej planecie. Trendy demograficzne przewidują ciągły wzrost gęstości zaludnienia, a to zobowiązuje miasta do podjęcia działań i znalezienia rozwiązań, aby nadążyć za sytuacją.

Czym jest inteligentne miasto?

Smart City to obszar miejski, który wykorzystuje innowacyjne i inteligentne rozwiązania w celu poprawy wydajności gospodarki, środowiska, życia, edukacji, bezpieczeństwa i mobilności.
Technologia inteligentnego miasta umożliwia interakcję między infrastrukturą miejską a jej mieszkańcami, optymalizując usługi w celu zwiększenia wydajności i pełnego monitorowania miasta. W rezultacie zmniejsza to ogólne koszty, marnotrawstwo i zużycie zasobów, a także poprawia jakość życia w mieście, usług miejskich i środowiska pracy.

A co z inteligentną mobilnością?

Inteligentna mobilność jest częścią kompletnej koncepcji inteligentnego miasta. Odnosi się do innowacyjnego sposobu transportu miejskiego, który jest bezpieczniejszy, bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska, oferując rozwiązania obejmujące współdzielenie samochodów, współdzielenie rowerów, współdzielenie przejazdów, ładowanie pojazdów elektrycznych, transport publiczny, zarządzanie flotą komercyjną i oczywiście inteligentne parkowanie.

Zapoznaj się z naszym studium przypadku lotniska Hartsfield-Jackson Atlanta jako doskonałą ilustracją partnerstwa między operatorami parkingów lotniskowych, dostawcami usług mobilności i dostawcą inteligentnych rozwiązań parkingowych.

Dlaczego inteligentny parking jest przyszłością inteligentnych miast?

Inteligentny parking ma kluczowy wpływ na infrastrukturę Smart City w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania ekosystemu transportowego.

Obecnie w wielu dużych i małych miastach znalezienie miejsca parkingowego jest długą i trudną operacją, która czasami zamienia się w koszmar. Smart Parking to strategia parkingowa, która łączy technologię z ludzką innowacyjnością, mając na celu wykorzystanie jak najmniejszej ilości zasobów (paliwa, czasu, przestrzeni) w celu szybszego, łatwiejszego i bardziej zoptymalizowanego parkowania pojazdów.

Zmniejsza korki i zanieczyszczenie powietrza

Czy wiesz, że ponad 30% ruchu ulicznego powodują kierowcy krążący w poszukiwaniu miejsca parkingowego?

Tworzy wydajną sieć

Łączy użytkowników parkingów, operatorów parkingów, właścicieli i infrastrukturę parkingową w opartym na chmurze rozwiązaniu typu "wszystko w jednym", które zapewnia lepszą wydajność.

Poprawia wrażenia z parkowania

Można go łatwo i szybko wdrożyć, oferując kilka funkcji. Jest dostępny w dowolnym miejscu i czasie zarówno dla użytkowników parkingów, jak i ich operatorów.

Inteligentne technologie parkingowe

Inteligentny system parkingowy opiera się na zaawansowanych technologiach, które badają mobilność ludzi i pojazdów dzięki Internetowi Rzeczy i sztucznej inteligencji, zbierając i analizując dane w czasie rzeczywistym oraz wykorzystując te informacje w celu zapewnienia użytkownikom najlepszych doświadczeń.
Rozwiązania HUB obejmują kilka opcji ułatwiających stworzenie efektywnego inteligentnego środowiska parkingowego.

Zapoznaj się z naszymi studiami przypadków, które przedstawiają świetne przykłady integracji tych usług w inteligentnym rozwiązaniu parkingowym.

Kto korzysta z inteligentnego parkowania?

Kierowcy

Inteligentna mobilność opiera się na większej łatwości przemieszczania się, z niezaprzeczalnymi korzyściami dla dobrego samopoczucia i zdrowia ludzi, ale także dla ich zdolności produkcyjnych. Łatwe znalezienie miejsca parkingowego, bez konieczności poświęcania dużej ilości czasu i stresu, ma wiele konsekwencji dla ludzi, zarówno z perspektywy osobistej, jak i zawodowej.

Środowisko

Po rozwiązaniu problemu parkowania, emisja zanieczyszczeń powietrza powinna zostać zmniejszona ze względu na spadek natężenia ruchu, a w konsekwencji jakość powietrza powinna ulec poprawie. Inteligentne parkowanie może również znacząco przyczynić się do czystszego miasta poprzez zachęcanie do integracji alternatywnych środków transportu (rowerów, pociągów, autobusów...).

Miasta

Technologiczne innowacje parkingowe przynoszą korzyści przede wszystkim miastom, które je przyjmują, umożliwiając im obranie ścieżki, która może doprowadzić je do przekształcenia się w inteligentne miasta, jednocześnie umożliwiając ciągłą i stałą kontrolę płatnych miejsc i zniechęcając do nadużyć.

Gospodarka

Miasto, w którym mieszkańcy poruszają się szybciej i łatwiej, ruch uliczny nie jest zatłoczony, a jakość powietrza jest dobra, to miasto, w którym działalność gospodarcza ma większe możliwości rozwoju. Ponadto możliwość szybkiego i taniego znalezienia miejsca parkingowego jest niezbędnym elementem dobrego utrzymania i prosperowania placówek handlowych i działalności gospodarczej.

discover more

To download the file, please submit the form below.

I have read and I accept the terms in the privacy policy here reported: privacy policy
Hereby I give my consent for the communication of commercial information on future marketing initiatives, services and offers, by FAAC, also by mail, telephone, sms.