Corporate Social Responsibility

W HUB Parking Technology nieustannie pracujemy nad stworzeniem lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.
Jako część FAAC Technologies łączymy wartości naszej firmy z wartościami grupy, aktywnie angażując się w liczne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego.

Dzięki naszemu doświadczeniu podejmujemy działania na pięciu kontynentach, aby pozytywnie wpływać na życie ludzi, społeczności i naszą planetę.
Oferujemy niezawodne rozwiązania w zakresie dostępu i mobilności, realizując nasze cele biznesowe przy jednoczesnym poszanowaniu ludzi, środowiska i standardów etycznych.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wierzymy w lepszy i zdrowszy świat, dlatego zrównoważony rozwój jest istotną częścią naszej misji

Rozwijamy badania, innowacje i rozwiązania w celu coraz większego zmniejszania wpływu naszej produkcji.

Od 2019 r. w naszym zakładzie produkcyjnym w Zola Predosa (BO) uruchomiono kilka inicjatyw wspierających naszą przyjazność dla środowiska:

  • "Projekt bez plastiku" i edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów;
  • ostrożne korzystanie z wody poprzez wysoce wydajne klimatyzatory oraz zbieranie i ponowne wykorzystywanie wody deszczowej;
  • instalacja wysoce energooszczędnego oświetlenia LED w całym naszym zakładzie wraz z wdrożeniem paneli fotowoltaicznych.

Ponadto nasze zakłady produkcyjne we Włoszech, Irlandii i Bułgarii uruchomiły projekt SCIP/REACH w celu kontroli i zmniejszenia liczby szkodliwych substancji emitowanych przez nasze produkty.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Poprzez nasze działania tworzymy wspólną wartość dla społeczności, osób, które z nami współpracują oraz dla naszych interesariuszy.
Cała wytworzona i podzielona wartość (dywidendy) wspiera działalność naszego jedynego udziałowca, Archidiecezji Bolońskiej, która inwestuje w działalność społeczną i charytatywną.
Jest to powód do dumy i ważna motywacja do kontynuowania naszego zaangażowania w to, co robimy na co dzień.

GLOBALNE CELE ESG I NASZE LOKALNE INICJATYWY

SimplyNOWaste: Our green spirit is getting even greener!

At FAAC Technologies, we’re dedicated to making our internal operations more eco-friendly and positively impacting the environment around us. Recently, we’ve been focusing on initiatives that, in our small way, can make a big difference in creating a better (and greener) world! 

DISCOVER +

Race for the Cure 2023

Race for the Cure to sztandarowe wydarzenie Komen Italia, największej inicjatywy w walce z rakiem piersi we Włoszech i na całym świecie, która obecnie wchodzi w 23. edycję.

DISCOVER +

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2023

8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet, a tematem kampanii IWD 2023 jest #EmbraceEquity. Razem możemy pomóc stworzyć równy świat i zasiać ziarno inkluzywności w każdym z nas.

DISCOVER +

Zespół UK: morze kapeluszy w szczytnym celu

Wspaniały dzień w biurze w Basingstoke, w którym pomagaliśmy zbierać pieniądze na badania nad guzem mózgu: wszędzie, gdzie spojrzysz, jest morze kapeluszy!

DISCOVER +