Usługi

 

Doradztwo i projektowanie

Nowoczesny projekt budynku sprawia, że każdy zauważa jego wygląd, styl i oznakowanie dotyczące najemców. Lecz po odwiedzinach to właśnie parking jest tym, co najczęściej pozostaje w pamięci.

Odwiedzając centrum handlowe czy rozrywkowe, parkowanie jest źródłem pierwszego i ostatniego wrażenia jakie wynosimy z obiektu. Jeżeli miejsca parkingowe są ciasne, opłaty źle naliczone, a otwarcie szlabanu zabiera 10 minut, klient z pewnością nie wróci, a nawet ostrzeże znajomych przed takim obiektem. Podobnie do systemu obsługi bagażu na lotnisku, parking jest często bagatelizowany mimo swojej istotnej roli w większości inwestycji.

Parkowanie jest często traktowane tylko jako dodatek do obiektu, a sam parking często stanowi niewielką część inwestycji. Hub Parking Technology pomaga w znalezieniu optymalnych rozwiązań w takiej sytuacji. Mając na uwadze wysoką jakość oferowanych urządzeń, aktywnie współpracujemy z deweloperami, wykonawcami i architektami, aby wyeliminować ewentualne problemy już na etapie projektowania. Działamy jako zaufany partner, który potrafi zintegrować funkcję parkingową jako całość obejmującą m.in. monitoring (CCTV), system rozpoznawania tablic rejestracyjnych, kontrolę dostępu dla pieszych, bieżące roboty budowlane itp.

Przede wszystkim jednak potrafimy zmaksymalizować dochody naszych klientów, a jednocześnie zminimalizować bieżące koszty tak, aby stworzyć w pełni funkcjonalny i bezproblemowy obiekt gotowy na wyzwania codziennego użytkowania, jak i wyzwania przyszłości.

W ramach bliskiej współpracy wnosimy nasze bogate doświadczenie, tak by wesprzeć klienta przy wyborze najodpowiedniejszych produktów, bowiem w dłuższej perspektywie mogą one stać się źródłem dużych korzyści przy zachowaniu jak najniższych kosztów  utrzymania. Jednocześnie nasze rozwiązania zapewniają komfort użytkowania dla kierowców i wysokie dochody dla operatorów obiektów. . Z zaangażowaniem uczestniczymy nie tylko w etapie projektowania nowych inwestycji, ale również doradzamy, jak zoptymalizować instalacje, które już istnieją w obiektach.

Nasze rozwiązania można integrować w ramach szerszych sieci systemowych, aby uzyskać większą synergię i możliwość raportowania danych z różnych lokalizacji, zachowując jednak ich funkcjonalną odrębność. Nieodpłatne usługi doradcze pomagają naszym klientom w identyfikowaniu takich rozwiązań parkingowych, które są najlepiej dopasowane do danej inwestycji. 


Hub Parking Technology – eksperci od parkowania

Niezależnie czy chodzi o nowy obiekt, czy już istniejący parking, Hub Parking Technology doradza swoim klientom tak, aby maksymalnie zoptymalizować dany obiekt i strefę terminali płatniczych pod kątem uzyskania najwyższej przepustowości oraz odpowiedniego oznakowania i sygnalizacji dla większego komfortu użytkownika. Doradzamy jak najlepiej rozplanować parking i wybrać optymalne rozwiązania serwisowe, które podniosą jego niezawodność i zapewnią nieprzerwane działanie.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej pomocy w tym zakresie.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem to kolejny obszar świadczenia wysokiej jakości usług przez HUB Parking Technology.  Po złożeniu zamówienia przez klienta nasz Dział Wsparcia staje się głównym punktem kontaktu (SPOC), dzięki czemu współpraca wszystkich stron uczestniczących w inwestycji staje się prostsza i bardziej efektywna. 

Po spotkaniu wprowadzającym Dział Wsparcia opracowuje harmonogram i zakres robót przygotowujących obiekt do instalacji systemu parkingowego.  Zakres robót jest dostosowywany do wymagań wynikających ze specyfiki obiektu i oczekiwań Klienta. Opisuje także główne punkty, za które odpowiedzialne będą inne strony zaangażowane w projekt, aby jednoznacznie zdefiniować konkretne zadania i ich terminy oraz zakres odpowiedzialności. 

Nasz Dział Wsparcia pomaga także w przygotowaniu bardziej szczegółowych specyfikacji urządzeń i współpracuje z użytkownikami końcowymi, tak aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie rozwiązań do ich faktycznego przeznaczenia. 

Dział Projektów zajmuje się obsługą wszelkich instalacji, niezależnie od ich wielkości. Zaangażowani kierownicy projektu zapewniają realizację zadań przy minimalnych utrudnieniach dla funkcjonowania całego obiektu, zgodnie z terminami i budżetem projektu.

Serwis i wsparcie techniczne

Olbrzymie doświadczenie i wiedza techniczna pracowników HUB Parking Polska pozwala nam uzgodnić z projektantami optymalną konfigurację system parkingowego. Opracowując optymalne rozwiązanie, uwzględniamy zarówno aspekt ekonomiczny i komfort obsługujących, jak również wygodę przyszłych kierowców przy zachowaniu możliwie największej przepustowości parkingu.

W trosce o najlepszą obsługę zarówno w fazie projektu, instalacji, jak i konserwacji już istniejącego systemu, HUB Parking Polska współpracuje z Autoryzowanymi Partnerami niemalże we wszystkich regionach kraju. Nasi Partnerzy mają odpowiednią wiedzę i zaplecze techniczne, przechodzą także cykliczne szkolenia i weryfikację. Każdy projekt i inwestycja są dodatkowo monitorowane bezpośrednio przez pracowników HUB Parking Polska. W krytycznych sytuacjach nasz klient może również liczyć na wsparcie techniczne prosto z centrali HUB z Włoch.

Taki schemat sprzedaży i usług posprzedażowych gwarantuje najlepszą i najszybszą obsługę a jednocześnie wielostopniową kontrolę jakości wykonanych usług.

Żadna z konkurencyjnych firm działających dziś na polskim rynku nie ma tak rozwiniętej sieci Autoryzowanych Partnerów gwarantującej tak szybką obsługę serwisową.

Nasz potencjalny klient lub operator już istniejącego systemu parkingowego może dowolnie wybrać współpracę albo z naszą centralą w Warszawie, albo z Autoryzowanym Partnerem działającym w danym regionie.

Materiały eksploatacyjne i części zamienne

HUB Parking w trosce o swoich Klientów zapewnia ciągły dostęp do materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Zależy nam, aby w przypadku jakiegokolwiek problemu lub uszkodzenia mechanicznego każdy operator parkingu otrzymał zamówione elementy w jak najkrótszym czasie. W HUB Parking Polska wiemy, jak ważne jest utrzymanie systemów parkingowych w ciągłym ruchu.

Jednocześnie gwarantujemy, że wszystkie firmowe materiały eksploatacyjne oraz części zamienne zapewniają długą i bezawaryjną pracę urządzeń i systemów parkingowych przy zachowaniu atrakcyjnego poziomu cen.

Przestrzegamy natomiast przed stosowaniem nieoryginalnych podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych, których użycie może narazić klienta na uszkodzenie systemu i kosztowne naprawy.

Modernizacja i rozbudowa

Bez względu na to, jak dawno temu klient zdecydował się na wyposażenie swojego parkingu w nasze rozwiązania, wszystkie kolejne modyfikacje, modernizacje lub nowe urządzenia są zawsze kompatybilne z ich wcześniejszymi wersjami. Ułatwia to planowanie inwestycji bądź rozbudowę parkingu w zależności od przyszłej sytuacji finansowej, warunków rynkowych oraz aktualnych potrzeb Klienta w danej chwili.