Funkcje

 

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR)

Tablica rejestracyjna to coś, co posiada każdy pojazd. System LPR (License Plate Recognition) ma wiele zastosowań, między innymi:
 • Zapobieganie kradzieży samochodów lub podmienianiu biletów – bilet i numer tablicy rejestracyjnej muszą być zgodne na wjeździe i wyjeździe
 • Parkowanie z abonamentem (np. miesięcznym lub sezonowym) na podstawie numeru tablicy rejestracyjnej
 • Wjazd na parking z biletem przedpłaconym np. w systemie internetowym, który przypisuje płatnika do danego numeru tablicy rejestracyjnej
 • Utrata biletu – możliwość precyzyjnego określenia czasu wjazdu na podstawie tablicy rejestracyjnej
 • Drukowanie numeru tablicy rejestracyjnej na bilecie przy wjeździe
 • Oraz wiele innych zastosowań

Archiwizowanie numerów tablic (LPI)

System LPI (License Plate Inventory) jest wykorzystywany do zbierania i archiwizacji numerów tablic rejestracyjnych. Na podstawie takich danych personel parkingu może analizować ruch na parkingu, a także wykrywać próby oszustwa i zapobiegać im.
Korzyści oferowane przez system LPI:
 • Zapobieganie nieprawidłowemu wykorzystaniu zgubionych, skradzionych lub podmienionych biletów
 • Eliminacja błędów w obliczaniu opłat przez personel kas
 • Prosta instalacja, obsługa i utrzymanie
 • Funkcje raportowe i archiwizacji
 • Zabezpieczenie przy pomocy hasła
 • Podwyższony poziom bezpieczeństwa obiektu
 • Lokalizowanie pojazdów na podstawie numerów rejestracyjnych
 • Możliwość ręcznego wprowadzania zmian do numerów rejestracyjnych

Centralna dyspozytornia

Centralne pomieszczenie dyspozytorskie oznacza oszczędność pieniędzy. Parkingi w ramach miejskiej, czy nawet krajowej sieci obiektów mogą zostać zintegrowane w ramach jednej, centralnej dyspozytorni, w której nie musi pracować zbyt wielu specjalistów, co z kolei obniża koszty personelu. Dane statystyczne dotyczące parkingów są kompilowane do postaci wartościowych informacji na temat zajętości obiektów, ich przepustowości, danych finansowych, rentowności itp.

Okresowe abonamenty parkingowe

Parkujący mogą wykupywać abonamenty na określony czas, np. tydzień, miesiąc czy rok, a także korzystać z kart parkingowych, kart zbliżeniowych, bezdotykowych elektronicznych identyfikatorów pojazdu (AVI) lub przy pomocy systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR).
 • Parkujący korzysta z karty abonamentowej na wjeździe i wyjeździe bez konieczności pobierania biletu
 • Abonament może zostać przedłużony w terminalu płatniczym
 • Przeterminowana karta jest blokowana automatycznie
 • System zapisuje wszystkie transakcje przy wjeździe i wyjeździe 

System prowadzenia kierowców

HUB oferuje narzędzia do monitorowania zajętości parkingu, a także systemy dynamicznego oznakowania parkingów (Variable Message Sign), które pomagają kierowcom w poruszaniu się i poprawiają przepustowość zarówno w obiekcie, jak i wokół niego.
Liczniki wolnych miejsc parkingowych przekazują w czasie rzeczywistym aktualne informacje o zajętości poszczególnych pięter i stref parkingu. Takie dane są szybko przesyłane do obsługi za pośrednictwem elektronicznego interfejsu wraz z rekomendowanymi rozwiązaniami, aktualizacjami o ruchu, instrukcjami dostosowanymi do wydarzeń specjalnych i innymi wiadomościami o ogólnym charakterze.
System dynamicznego oznakowania VMS zapewnia łatwiejsze aktualizowanie informacji o statusie obiektu i zmniejsza koszty fizycznego wprowadzania zmian w znakach na terenie parkingu.

Parkowanie z opcją odprowadzania pojazdu

Parkowanie z opcją odprowadzenia pojazdu oznacza niezwykłą wygodę dla kierowcy. Ten system bazuje na  trzyczęściowym bilecie parkingowym z kodem kreskowym.
 • Parkujący zostawia swój pojazd na parkingu z opcją odprowadzania pojazdu i pobiera pierwszą część biletu.
 • Obsługa obiektu weryfikuje istniejące uszkodzenia pojazdu i odnotowuje je wraz z danymi pojazdu na drugiej części biletu.
 • Osoba odprowadzająca pojazd zostawia trzecią część biletu w środku pojazdu.
 • Informacje o danym pojeździe są kontrolowane w ramach systemu zarządzania parkingiem.
 • Po powrocie kierowca oddaje bilet, na podstawie którego obliczana jest opłata parkingowa.
 • Po jej uiszczeniu pojazd jest lokalizowany i zwracany klientowi.
Takie rozwiązanie do parkowania z opcją odprowadzania pojazdu jest całkowicie zintegrowane w ramach systemu zarządzania parkingiem.

Opłaty parkingowe on-line

Dla większej wygody za parking można zapłacić z wyprzedzeniem za pośrednictwem internetu.  System rejestruje informacje o przedpłacie dokonanej dla danego pojazdu wraz z danymi klienta i informacjami o zapłaconym okresie parkowania (tzn. data i czas rozpoczęcia oraz zakończenia postoju). Takie dane są przekazywane do systemu zarządzania parkingiem. Po przybyciu na parking kierowca dokonuje czynności identyfikacyjnych na podstawie:
 • Numeru tablicy rejestracyjnej
 • Numeru z kodu kreskowego (kody 2D lub QR kompatybilne ze smartphonami)
 • Numeru karty kredytowej (zgodnie z zasadami korzystania z kart kredytowych obowiązującymi w danym kraju)

Bezpieczne płatności kartami kredytowymi (EMV i PCI)

Systemy parkingowe są systematycznie dostosowywane do coraz bardziej zaawansowanych metod płatniczych zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi, a jednocześnie zapewniają ochronę przed próbami niezgodnego z prawem wykorzystania danych. Doskonale wiemy, że korzystanie z danych osobowych jest zawsze związane poważnym ryzykiem dla klientów i reputacji firmy. Z tego powodu nasze rozwiązania obejmują technologię EMV w połączeniu ze standardami zabezpieczeń PCI, dzięki czemu możemy zapewnić solidną ochronę danych i eliminację przypadków nieprawidłowego ich wykorzystania.

Analiza biznesowa i raporty transakcyjne

HUB Parking Technology oferuje proste w obsłudze narzędzie z przyjaznym interfejsem do prowadzenia zaawansowanej analityki i szybkiego tworzenia raportów, które pomagają w zarządzaniu parkingami i lepszym realizowaniu potrzeb biznesowych.
Nasze rozwiązania programistyczne zostały zaprojektowane tak, aby udostępnić w jednym miejscu wszystkie informacje biznesowe z prowadzonej działalności, umożliwić ich analizowanie i łączenie z informacjami transakcyjnymi oraz rynkowymi w nieosiągalny do tej pory sposób. HUB Parking Technology umożliwia analizowanie i raportowanie aktualnych na daną chwilę danych operacyjnych w czasie rzeczywistym odnośnie zajętości obiektu, struktury użytkowników (abonamentowi, jednorazowi, komercyjni itp.), dostosowania struktury opłat, automatycznego rozliczania sald i odpowiedzialności personelu.

System obsługi kart kredytowych

Wystarczy tylko karta kredytowa, aby szybko dostać się na parking lub z niego wyjechać. To także bardzo ekologiczna metoda płatności niewymagająca papierowych biletów.
 • Zamiast pobierania biletu wystarczy wsunąć kartę kredytową do terminala, jeżeli ma pasek magnetyczny lub chip, bądź przyłożyć ją do czytnika Visa payWaveTM. Dane o transakcji są przekazywane do systemu zarządzającego wraz z informacjami o karcie kredytowej. Numery kart podlegają pełnemu szyfrowaniu (standard PCI DSS) lub zakodowaniu tzw. tokenem.
 • Nie ma potrzeby korzystania z terminala na pieszo – wystarczy podjechać bezpośrednio do bramki wyjazdowej.
 • Ta sama karta kredytowa, która została użyta przy wjeździe, umożliwia wyjazd z parkingu. Obliczona opłata zostaje pokazana na ekranie i pobrana z karty, a potwierdzenie wydrukowane.
Rozwiązanie to podlega zasadom korzystania z kart kredytowych obowiązującym w danym kraju. Więcej informacji można uzyskać na stronie lokalnego partnera.