Wskazówki dotyczące parkowania

Bardzo przydatne narzędzie dla kierowców, ponieważ pozwala im łatwo uzyskać informacje o wolnych miejscach parkingowych.

więcej
+

Parkingowe systemy nawigacyjne mają na celu ułatwienie poruszania się pojazdów na kontrolowanych obszarach parkingowych, poprzez przedstawianie kierowcom dynamicznych informacji o zajętości miejsc parkingowych: system liczenia samochodów. Jest to bardzo przydatne narzędzie dla kierowców, ponieważ mogą oni w łatwy sposób uzyskać informacje o ilości i lokalizacji dostępnych miejsc parkingowych na terenie obiektu, uniknąć jeżdżenia w kółko i szybko mogą znaleźć wolne miejsce.

Jak działa system wspomagania parkowania?

Parkingowe systemy naprowadzania (PGS) łączą monitoring ruchu drogowego, komunikację na miejscu, przetwarzanie i technologie znaków zmiennej treści (VMS) w celu zapewnienia kompleksowej obsługi.

Najczęściej stosowane rozwiązania pozwalają kierowcom na znalezienie wolnych miejsc parkingowych i zlokalizowanie samochodu po wyjściu z pojazdu. W tym celu systemy naprowadzania na parking zazwyczaj wykorzystują adaptacyjne czujniki oświetlenia, wskaźniki miejsca parkingowego oraz wewnętrzne systemy lokalizacji, a także funkcję "Znajdź swój samochód" w kasie automatycznej.

Dlaczego warto wybrać system wspomagania parkowania?

Systemy wspomagające parkowanie ułatwiają kierowcom parkowanie, pomagając im w znalezieniu wolnego miejsca, a często także w zlokalizowaniu samochodu po wyjściu z niego. Znaki VMS ułatwiają bieżąco aktualizację informacji i zmniejszają zapotrzebowanie na kosztowne i bardziej pracochłonne stałe znaki informacyjne.

System wspomagania parkowania może być stosowany nie tylko w obrębie jednego obiektu parkingowego, ale także na pewnym obszarze z kontrolą dostępu do parkingu, w celu kierowania kierowców na parkingi, na których poziom wykorzystania miejsc jest niski. Celem jest skrócenie czasu wyszukiwania, co z kolei zmniejsza natężenie ruchu i związane z tym korzyści w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

Systemy wspomagania parkowania są również potężnym narzędziem dla operatorów parkingów. Poprzez zarządzanie zyskami i dynamiczne ustalanie cen mogą oni dostosowywać taryfy parkingowe w oparciu o podaż i popyt lub inne kryteria biznesowe, takie jak programy "premium parker" i inicjatywy lojalnościowe.

Zazwyczaj dynamiczne ustalanie cen opiera się na obłożeniu miejsc parkingowych: jest to możliwe dzięki PGS i oprogramowaniu, uwzględniającemu zmiany popytu i podaży miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym. Może być ona jednak aktywowana również przez różne czynniki w oparciu o wymagania biznesowe, wprowadzone przez operatora. Na przykład, gdy parking jest pusty, pobierana jest najniższa stawka godzinowa (rekomendowane działanie). W miarę zapełniania się parkingu, stawka godzinowa będzie wzrastać.

Dynamiczne ustalanie cen na parkingu jest uważane za jeden z fundamentów inteligentnego parkowania, ponieważ oferuje on bardzo skuteczny, technologicznie efektywny sposób mierzenia popytu i odpowiedniego dostosowywania cen.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach wspomagających parkowanie, kliknij przycisk poniżej i skontaktuj się z naszymi ekspertami!

skontaktuj się
+