O Nas

HUB Parking Technology jest jednostką biznesową Grupy FAAC, która rozwija, produkuje, instaluje oraz zajmuje się obsługą posprzedażną oraz serwisem systemów parkingowych i kontroli dostepu sygnowanych marką HUB.

Przez lata działalności i ciągłych innowacji firma rozwinęła najnowocześniejsze systemy parkingowe, dzięki którym parkowanie staje się łatwiejsze dla użytkowników, a jednocześnie przynosi zyski i jest łatwe do zarządzania dla operatorów parkingów.

Celem HUB Parking Technology jest spełnienie wszelkich oczekiwań rynku dzięki szerokiej palecie rozwiązań oferowanych w ramach naszych marek z branży systemów parkingowych. Dzięki produktom rozwijanym na całym świecie i przy wykorzystaniu wiedzy z wszystkich rynków, sprzęt HUB jest solidny, niezwodny i zaprojektowany na lata użytkowania. Lokalni eksperci HUB potrafią dopasować każdą instalację tak aby spełniałą wszystkie potrzeby w najbardziej efektywny sposób.

Our HUBV.A.L.U.E.S.

innoVation

Innowacyjność technologii, produktów i usług przez nas oferowanych, a także skuteczne szukanie obszarów poprawy w istniejących standardach. Takie podejście realizujemy zarówno wewnętrznie w naszej codziennej pracy, jak i zewnętrznie w dążeniu do coraz lepszych rozwiązań dla naszych klientów.

teAmwork

Praca zespołowa, dzięki której razem potrafimy osiągnąć więcej razem niż osobno. Jako zespół działamy w oparciu o partnerstwo, szacunek, komunikację i akceptację odpowiedzialności, jednocześnie uwzględniając i doceniając indywidualny wkład każdego członka zespołu.

accountabiLity

Odpowiedzialność, którą widać w naszym poświęceniu się pracy i poczuciu pełnej obowiązkowości za własne zadania. Dbamy zarówno o firmę, jak i jej interesariuszy tak, aby realizować najlepsze interesy wszystkich stron.

qUality

Wyjątkowa jakość i ciągłe dążenie do poprawy we wszystkich obszarach, aby nie tylko sprostać, ale i przekroczyć oczekiwania naszych klientów i pozostałych interesariuszy.

sErvice

Obsługa oznacza uwagę, jaką przykładamy do wspierania klientów i zaangażowania w relacje z nimi. Nie chodzi tylko o rozwiązywanie problemów, ale o szybkie reagowanie, zrozumiały kontakt, jakość komunikacji oraz kształtowanie jak najlepszej relacji z klientem.

paSsion

Pasja dla naszej pracy oraz budowania solidnych i długotrwałych relacji z klientami, a także tworzenie pozytywnego i entuzjastycznego środowiska pracy.

Oferta Pracy