Cernusco sul Naviglio, Milan

Read more
+


download PDF
+


problem statement

Cernusco sul Naviglio jest gminą z nieco ponad trzydziestoma tysiącami mieszkańców na obrzeżach Me-diolanu. Podobnie jak wiele innych miast w mieście, stoi ono przed podwójnym wyzwaniem: z jednej strony, aby zaspokoić potrzeby parkingowe mieszkańców, którzy docierają do centrum miasta w celu zro-bienia zakupów i dojazdu do pracy, a z drugiej strony, aby zapewnić miejsca parkingowe dla tych, którzy decydują się na codzienne dojazdy do Mediolanu przez stacje metra Cernusco sul Naviglio i Villa Fiorita. 
Zapewnienie bezproblemowego parkowania zarówno osobom dojeżdżającym do pracy, jak i lokalnym kierowcom było priorytetem dla Municipality, która wybrała HUB Parking Italia, Flowbird, Tetris Easy Parking i Intercomp S.p.A. do ambitnego projektu: ułatwienia mobilności, poprawy ruchu wokół ruchliwych obszarów, takich jak stacje metra i centrum miasta, w sposób zrównoważony.
Projekt jest więc wynikiem skutecznej synergii pomiędzy międzynarodowymi centrami doskonałości i jest prowadzony przez włoski oddział HUB z siedzibą w Kolonii Monzese w Mediolanie. Umożliwił on gminie kontrolowanie 1663 miejsc parkingowych za pomocą inteligentnego systemu parkowania, gromadząc ich dane w czasie rzeczywistym w ramach jednej platformy zarządzania.

background

Rada Cernusco sul Naviglio chciała wyremontować miejskie parkingi, aby zapewnić kierowcom łatwiejsze parkowanie i zmniejszyć natężenie ruchu w godzinach szczytu. W przypadku stacji obsługi pasów ruchu, sprzętu i oprogramowania wybrała HUB Italia do realizacji ambitnego projektu, którego celem jest wyrównanie istniejących technologii i innowacji, aby ułatwić mobilność w mieście.  
Zespół HUB Italia z Kolonii w Monzese pracował ramię w ramię z władzami miejskimi, obejmując 4 obsza-ry poza ulicami i 3 na ulicach, łącznie 1663 miejsca parkingowe. Odnowienie technologii regulujących funkcjonowanie parkingów zbiegło się również w czasie z pojawieniem się nowego operatora, Tetris Easy Parking, który jest odpowiedzialny za utrzymanie, monitorowanie, egzekwowanie i zarządzanie dochodami ze wszystkich płatnych parkingów w Cernusco sul Naviglio.
Jednym z wyzwań, przed którymi stanęło HUB Italia, było prowadzenie działalności na wszystkich obsza-rach bez przerywania codziennej obsługi, co było operacją bezproblemową dla wszystkich obywateli. Nowe tereny są obecnie wyposażone w 15 pasów ruchu, 4 automatyczne stanowiska płatnicze, 2 ręczne stanowiska płatnicze, 6 automatów typu pay & display, preispo-sition integrujący aplikację parkingową all-in-one, JPass. 
Mądra pod względem technologicznym, HUB zapewnia najlepsze rozwiązania w branży parkingowej, takie jak odczytywanie kodów QR, BLE, NFC, karty zbliżeniowe.
 

client requirements

  • Digitalizacja 4 parkingów poza ulicą i 3 parkingów na ulicy, w sumie 1663 zatoczek, których dane zbie-gają się w jedną platformę kontrolną.
  • Integracja z systemem JMS, oprogramowaniem do zarządzania parkingiem HUB opartym na sieci Web: 4 JMS Local - po jednym dla każdego obszaru - są wykorzystywane w ramach systemu JMS Central, który działa jako scentralizowane pomieszczenie kontrolne.
  • Integracja z JMS OnStreet: oprogramowanie umożliwia konsolidację wszystkich danych płatniczych parkingów zintegrowanych, a także danych o stanie poszczególnych stanowisk.
  • Ponad 250 inteligentnych czujników Intercomp utopionych w asfalcie, które komunikują się z JMS w czasie rzeczywistym
  • Integracja z JPassem, mobilną aplikacją HUB dla kierowców, dzięki której użytkownicy mogą łatwo wyszukiwać, rezerwować, uzyskiwać dostęp, płacić i opuszczać miejsca parkingowe za pomocą swojego smartfona.
  • Cyfrowa walidacja: dzięki prostemu połączeniu internetowemu i J4M (Janus for Merchant), sklepy miejskie mogą z łatwością stosować walidację parkowania dla swoich klientów.

results

HUB Parking Technology zainstalował szafy ParQube na pasach ruchu poza ulicami i są one kontrolowa-ne i zarządzane przez JMS, internetowe oprogramowanie do zarządzania parkingiem HUB. JMS, w rzeczywistości, pozwala na zarządzanie wieloma obszarami parkingowymi za pomocą jednego narzędzia, z jednej sterowni i może wspierać kierownika w każdej czynności. W szczególności, 4 różne JMS Local - jeden dla każdego z obszarów - zostały wyposażone i używane w ramach JMS Central, który działa jako scentralizowane pomieszczenie kontrolne dla pracowników gminy, aby uzyskać dostęp do wszystkich danych w mgnieniu oka.
JMS okazał się być idealnym oprogramowaniem dla obszarów przydrożnych dzięki JMS OnStreet. Oprogramowanie to umożliwia konsolidację wszystkich danych płatniczych zintegrowanych parkomatów, jak również danych o statusie każdego pojedynczego stanowiska. Te ostatnie są zbierane za pomocą inteli-gentnych czujników Intercomp utopionych w asfalcie, które komunikują się z oprogramowaniem w czasie rzeczywistym. Dane pochodzące z parkometrów i czujników są zarządzane przez Virtual Connector, który informuje operatora o niepłatnych, wygasłych lub regularnych postojach. W ten sposób Tetris Easy Parking, który jest odpowiedzialny za konserwację, zarządzanie mediami i całodobowy monitoring wizyjny parkingów, może zdalnie kontrolować parkingi, zwalniając tym samym gminę z tych działań.
Innowacje dotyczą jednak nie tylko zarządzania terenami parkingowymi z punktu widzenia Gminy i Tetris, ale dotyczą również mieszkańców. Dzięki JPass, mobilnej aplikacji HUB dla kierowców, użytkownicy mogą łatwo znaleźć, zarezerwować, uzyskać dostęp, zapłacić i opuścić miejsca parkingowe za pomocą swojego smartfona. Aplikacja jest dostosowana do marki i kolorów gminy, co jeszcze bardziej zwiększa komfort użytkowania poprzez uczynienie jej jeszcze bardziej przyjazną. W przypadku, gdy kierowca znajdzie potr-zebę przedłużenia czasu parkowania, może to zrobić z poziomu aplikacji, bez konieczności udawania się do licznika lub korzystania z gotówki na płatnych stacjach. Aplikacja ma na celu dostarczenie obywatelom szczegółowych informacji na temat dostępności miejsc parkingowych w całym mieście.
Cyfryzacja całego procesu parkowania idzie jeszcze dalej i kończy się integracją bardzo popularnej meto-dy dostępu i płatności: od wiosny 2020 r., dzięki czytnikom dalekobieżnym Telepass, możliwy będzie do-stęp do miejsc parkingowych poza ulicami bez konieczności zakupu biletu; w tych przypadkach płatność dokonywana jest bezgotówkowo, a ogólne doświadczenie z parkowaniem jest jeszcze bardziej wygodne.

download PDF
+